Fortify

Werken I Versterken

Goede en complete processen met goede en gemotiveerde mensen, dat is waar een organisatie bij is gebaat. FORTIFY versterkt uw organisatie door uw bedrijfsprocessen aan te pakken en te optimaliseren. Processen worden inzichtelijk en beheersbaar, efficiency in communicatie stijgt en uw medewerkers weten waar ze aan toe zijn.    

Kenmerkend voor de dienstverlening van FORTIFY is een zorgvuldige en gedetailleerde aanpak. Probleemstelling, doelen en verwachte resultaten worden omgezet in een concrete aanpak. Structuur en cultuur komen in een beweging en lopen (zo veel als mogelijk) gelijk op richting hetzelfde doel.

Nieuwe bedrijfsprocessen komen in beeld, worden goed in kaart gebracht en worden daardoor makkelijker. Het werk wordt efficiënter, de aanpak uniform en samenwerking tussen alle stakeholders groeit. En knelpunten worden sneller gesignaleerd en aangepakt.

DOEL: Een efficiëntere organisatie die in staat is drukte en groei aan te kunnen.

Bij meerdere organisaties zijn Eugenie en Léon werkzaam (geweest) om, samen met de klant, bedrijfsprocessen (oa poolmanagement) aan te pakken, meer structuur te brengen en nieuwe applicaties te implementeren.  

Oss
(Brocacef per 2016)

Groenlo
Deurne

Textiel - bedrukken - borduren
Utrecht

DC A.S. Watson
Benelux Heteren/ Ede