Structuur & Cultuur

Structuur & Cultuur

Aan de slag

Uw bedrijfsprocessen lopen niet soepel.

Maar het is druk en er is sprake van groei. Iedere dag is het een strijd met een tekort aan mensen, het werk komt niet af en er worden te veel fouten gemaakt.

Of het zit even tegen. U ziet uw omzet dalen, de verwachtingen zijn niet positief maar uw kosten dalen niet mee. U wilt op korte termijn afschalen in aantallen maar uw bedrijfsprocessen moeten wel intact blijven.

Communicatie loopt stroef, leidinggevenden doen hun eigen ding en calculaties kloppen niet.

Hoe pakt je het aan? Waar begin je? En wat moet er veranderen om klaar te zijn voor de toekomst?

Vanuit een gedegen analyse worden bottlenecks en aandachtspunten door FORTIFY vastgesteld. Zijn uw bedrijfsprocessen klaar voor de toekomst? Of zijn ze verouderd of misschien helemaal niet aanwezig? Wordt er nog te veel vertrouwd op Excel terwijl nieuwere up to date applicaties broodnodig zijn? En hoe flexibel is uw personeel en vooral de leidinggevenden binnen uw organisatie? Zijn zij klaar voor de toekomst en daarmee klaar voor een cultuuromslag? Of blijven discussies altijd eindigen met de opmerking: “Maar zo hebben we het altijd gedaan…”?

FORTIFY  gaat met al deze zaken aan de slag.

Structuur

Goede efficiënte processen.

Op efficiënte wijze wordt bekeken wat nodig is voor een optimaal bedrijfsproces en worden (deel)processen opgezet en gestructureerd. Via een duidelijke planning (milestone), waarbij alle stakeholders binnen het proces (eigen mensen en leveranciers) worden betrokken, wordt gewerkt naar de gewenste doelstelling van de opdrachtgever.

Cultuur

Houding en gedrag van alle medewerkers.

Processen aanpakken is één, collega’s overtuigen van de noodzaak om te veranderen is een ander verhaal. Terwijl wetenschappelijk is bewezen dat een goede combinatie van structuur (processen) en cultuur (houding en gedrag) het beste werkt.

Om inzicht te krijgen en draagvlak te creëren binnen de cultuur van een organisatie hanteert FORTIFY de Brownpapersessie als methode. In een bijeenkomst wordt het bedrijfsproces, door management en leidinggevenden, stap voor stap opgezet. Een fysieke sessie waarbij het proces wordt uitgebeeld met een groot stuk bruin papier en alle stappen met verschillende kleuren post-its worden toegevoegd. FORTIFY stuurt en begeleidt het proces en stelt vooral veel vragen waardoor verbindingen worden gelegd en structuur ontstaat.

FORTIFY  grijpt terug op een logistieke achtergrond en een ruime kennis in inzet van arbeid. Waarbij ervaring is opgedaan bij grotere en kleinere (logistieke) klanten. De aanpak wordt ondersteund door het door Eugenie Kroot-Kruijtzer behaalde certificaat Lean Black Belt.